จุดเชคอินใหม่ ทุ่งทานตะวันม.วลัยลักษณ์บนพื้นที่ 80ไร่

มวล.เปิดจุดเชคอินใหม่ ทุ่งทานตะวันบานสะพรั่งบนพื้น 80 ไร่ ให้เข้าชมฟรี ขณะนี้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว แห่เข้าชม พร้อมกับเซลฟี และแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันจำนวนมาก    ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีแผนในการพัฒนาพื้นที่ด้วยการปรับภูมิสถาปัตย์และสิ่งแวดล้อม  

โดยการปลูกทุ่งทานตะวันบนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ บริเวณด้านข้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม ภายในมวล. เพื่อความสวยงาม และทำการวิจัยสายพันธุ์ของดอกทานตะวันที่เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุด รวมทั้งศึกษาการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้ดอกทานตะวัน  เบื้องต้นจะเป็นการทดลองปลูก โดยอาศัยสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นธรรมชาติเท่านั้น เพื่อจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับเมื่อมีการปลูกโดยใช้ความรู้ทางวิชาการเข้ามาเสริมในอนาคต  

ศ.ดร.สมบัติ กล่าวต่อไปว่า  ขณะนี้ทุ่งทานตะวันใน มวล.ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และนักท่องเที่ยว แห่เข้ามาชม พร้อมกับเซลฟี และแชร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันจำนวนมาก   และถือเป็นจุดเชคอินแห่งใหม่ของ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งถือเป็นผลพลอยได้จากโครงการทางวิชาการของมหาวิยาลัยที่ ทำให้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมีความสวยงาม เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชม มาสัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามบน เนื้อที่ กว่า 9,800 ไร่ ของมหาวิยาลัยแห่งนี้ อีกทั้งทุ่งทานตะวันที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังมีความพิเศษ คือมีฉากหลังเป็นเทือกเขาหลวง ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ ดังนั้นทุ่งทานตะวันแห่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าทานตะวันจะยังคงบานไปอีกหลายเดือน เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมฟรีทุกวัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews