พ่อค้าจีนหัวใส! ย่องขอจดเครื่องหมายการค้า “หมอนทอง”

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ส่งหนังสือถึงสำนักงานเครื่องหมายการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CTMO) เเล้ว หลังได้รับทราบว่า มีผู้ประกอบการจีน ได้นำคำว่า “หมอนทอง” ในภาษาจีน คือคำว่า “จินเจิ่นโท” ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ ทั้งที่ทุเรียนหมอนทองเป็นชื่อพันธุ์ทุเรียนของไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

หากจดทะเบียนผ่าน จะกระทบต่อสินค้าไทยที่ส่งไปขายจีน เเละใช้คำว่า “จินเจิ่นโท” เสี่ยงจะถูกฟ้องร้องได้ หากใช้คำนี้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อแบรนด์ หรือปรากฏบนบรรจุภัณฑ์แบบเด่นชัด “ใช้เป็นเครื่องหมายการค้า ถ้าใช้เป็นประเภทสินค้าไม่เป็นไร แต่จะได้หรือไม่ ต้องรอติดตามก่อนว่า เขาจดเป็นคำว่าอะไร และเขาจะสละสิทธิ์หรือไม่ แต่ถ้าเขาไม่สละสิทธิ์ ผู้มีส่วนได้เสียก็จะต้องไปขอให้เพิกถอนเครื่องหมายการค้านี้” อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ระบุ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยในการนำเข้าสินค้าไทยที่ใช้คำว่า “หมอนทอง” ในจีน แต่เตือนให้เพิ่มความระมัดระวัง หากใช้คำว่า “จินเจิ่นโท” โดยเฉพาะกลุ่มส่งออกขนมขบเคี้ยว ผลไม้อบแห้ง ทุเรียนอบแห้ง หรือผลิตผลทางการเกษตรที่หมอนทองเป็นชื่อตราสินค้า หรือแสดงบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ด้าน นายโชติชัย บัวดิษ รองประธานชมรมชาวสวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.ระยอง กล่าวว่า การจดชื่อทะเบียนการค้าดังกล่าว จะกระทบต่อภาพลักษณ์เเละอาจมีความเข้าใจผิดต่อทุเรียนไทย เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้โดยด่วน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ sanook