ศรีสะเกษบวชใจทั้งจังหวัดปลอดอบายมุข

ศรีสะเกษบวชใจทั้งจังหวัด ปลอดเหล้าบุหรี่พนัน ต้นแบบของโลกรองผจก.สสส.ประกาศทำ MOU อีก 2 ปี กลับมาดูงาน ต้นแบบจังหวัดแรกของเมืองไทยและแห่งเดียวในโลก รณรงค์จังหวัดศรีสะเกษเมืองหอมกระเทียม บวชใจทั้งจังหวัดให้มีสุขภาวะปลอดเหล้า-บุหรี่และการพนัน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ด้วยการจัดโครงการงานบุญปลอดเหล้าปลอดการพนัน 14 งานบุญ ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข ของในหลวง ร.9 รวมถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมทุกเทศกาลใน 22 อำเภอ “คนพันธุ์เสียวปลอดเหล้าเข้ากระดูกดำ” สู่เป้าหมายเลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำดีงานบุญปลอดเหล้าปลอดพนันตั้งแต่ปี 2556-2560 ส่งผลประหยัดเงิน 430 กว่าล้านบาท ภาพรวมทั้งประเทศงดเหล้าเข้าพรรษาในปี 2559 ประหยัดเงิน 13,459 ล้านบาท
เครือข่ายเยาวชนกลุ่มต้นกล้ากระแชง โรงเรียนกระแชงวิทยา จ.ศรีสะเกษ ชั้น ม.3, ม.5, ม.6 จำนวน 1 คน แสดง Dance Stop Alcohol ละครสะท้อนสังคมเรื่อง “เมาเกลื่อนเมือง” ให้ เมธี สุพรรณ ฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรม ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รอง ผจก.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะกรรมการชุดที่ 1 ครูวฤหัส รุ่งเรือง เป็นผู้ฝึกสอน เด็กทั้งหมดสวมหน้ากากสีดำ โดยมีจอใหญ่ด้านหลังนำเสนอภาพการดื่มเหล้าเมามายขาดสติ ขี่มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต ทั้งนี้มีผู้สูงอายุเป็นผู้เล่าเรื่อง “ครั้งแรกที่ลุงดื่มเหล้ามันนานจนเลือนรางหมดแล้ว…” จากนั้นเยาวชนเต้นกระจายในเพลงผมเป็นคนดี… ชีวิตคนเรามีค่ามากมาย แต่นี้ต่อไปเราจะเปลี่ยนชีวี เราไม่ดื่มไม่เมาไม่กินจะเสียคน ไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องอย่างนี้ ตั้งสติเอาไว้ให้เรียนรู้ไม่ดื่มไม่เอา just say noๆ เหล้าไม่สูบ บุหรี่ไม่เท่ ทำลายชีวี ร่างกายทรุดโทรม สังคมคนดีๆ เป็นตัวอย่างที่ดี การดื่มเป็นสิ่งเลวร้าย ผมเป็นคนดีๆ
เมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานจัดกิจกรรม “ออกพรรษาปลอดเหล้า จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2560” กล่าวว่า ข้อมูลสาธารณสุข จ.ศรีสะเกษ ระบุว่า มีคนศรีสะเกษดื่มสุราอายุ 15 ปีขึ้นไป 119,822 คน ในจำนวนนี้มีผู้ติดสุราอายุ 15-19 ปี 13,522 คน ผู้ดื่มสุราเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ทะเลาะวิวาท เสียสุขภาพ เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ขณะนี้ จ.ศรีสะเกษน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลด ละ เลิกอบายมุข ของในหลวง ร.9 มาปฏิบัติ เพื่อให้เจ้าภาพ ลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนันในงานบุญ รวมถึงการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมทุกเทศกาล ผลักดันให้เป็นนโยบายท้องถิ่นทั้งระดับชุมชน ตำบล อำเภอ เป็นวาระจังหวัด ประกาศนโยบายงานบุญประเพณีปลอดเหล้าครบทั้ง 22 อำเภอ ทำให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการทำงานที่ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ขับเคลื่อนงานบุญปลอดเหล้าได้ถึง 14 งานบุญ เพื่อถวายรัชกาลที่ 9 และเตรียมผลักดันต่อไปในงานกาชาด งานวันผลไม้ งานดอกลำดวนบาน ฯลฯ (งานปีใหม่ งานสงกรานต์ บั้งไฟ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า งานศพ งานบวช งานบุญอัฐิทำบุญกระดูก งานบุญซำฮะ (งานบุญข้าวประดับดิน) งานรำอ้อ (รำไหว้ผีบรรพบุรุษ) ลอยกระทง ขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานออกพรรษา). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth