แผนปัจจุบันจับมือแผนไทย ปราบมะเร็งตับ

หมอแผนปัจจุบันจับมือหมอแผนไทย ปราบมะเร็งตับ พร้อมเปิดประตูรับผู้ป่วย ที่ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ รพ.มะเร็งอุบลราชธานี เตรียมเปิดรับอาสาสมัคร โครงการ การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเซลล์ตับ การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2 ซึ่งการวิจัยที่ผ่านมา ผลพบว่าผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตในระยะ 1 ปีได้

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า สถิติผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทย โดยโรคมะเร็งที่เป็นปัญหาสำคัญ 5 อันดับแรกของประเทศ คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ซึ่งการรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่อง และเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม และเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ มากกว่าร้อยละ 40 ของผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วโลกแสวงหาและใช้ทางเลือกอื่นในการร่วมรักษามะเร็ง อาทิ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการปรับอาหาร สมาธิ วิตามินขนาดสูง สมุนไพร การแพทย์ดั้งเดิมต่างๆ เป็นต้น ที่ผ่านมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทยร่วมกับโรงพยาบาล ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7 แห่ง ซึ่งได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การติดตามผลการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับด้วยตำรับยาเบญจอำมฤตย์” ปี 2558 – 2559 ผลพบว่า การใช้ยาเบญจอำมฤตย์ในผู้ป่วยมะเร็งตับ จำนวน 96 ราย มีอัตราการรอดชีวิต (Overall survival) เพิ่มมากขึ้นกว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งตับที่ไม่ได้รับการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษาครั้งนี้ไม่พบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรงในผู้ป่วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth